2024. május 28., kedd - Emil, Csanád napja
Keresés:         
Tanszék története
Tanszék Munkatársak Oktatás Kutatás Kapcsolatok

 
 
 
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
Gépészeti Eljárástechnika Tanszékcsoport
 
Tanszékvezető:
Dr. Láng Péter egyetemi tanár
 
Honlap:
 
E-mail:
Cím:
 
1111 Budapest,
Bertalan Lajos u. 4-6.,
D épület 105.
 
Levélcím:
1521 Budapest, Pf. 91.
 
Telefon:
+36-1-463-1106
 
Fax:
+36-1-463-1708

Főoldal  >  Tanszék  >  Tanszék története

Tanszék története

2012/2013 tanév őszi félévében indult el tanszékünk önálló gondozásában a BSc. képzés energetikai mérnök alapszakán a vegyipari energetika szakirány.

A 2009/2010 tanévtől a Gépészmérnöki Kar elindította az Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszakot (MSc képzés), melyen nem csak a BME-n végzett, alapdiplomás végzettségűek kezdhetik meg tanulmányaikat, hanem más felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett mérnökök is.

2008 II. félévétől a tanszéket Dr. Láng Péter egyetemi tanár vezeti.

A 2007/2008 tanévben a Tanszék egyesült a Gépészmérnöki Kar Épületgépész tanszékével, így neve ettől kezdve Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék.

Kar 2005-ben indította el négy szakon az Európai Felsőoktatási Térségben egységesített BSc. (Bachelor of Science) alapdiplomás képzést. Tanszékünk a gépészmérnöki alapszakon az épületgépész szakirányt önállóan, az folyamattechnika szakirányt két másik tanszékkel közösen gondozza. Az energetika alapszakon az épületenergetika szakirány van tanszékünk gondozásában. A többi alapszakon (mechatronika, ipari termék- és formatervező) is oktatunk tárgyakat. Ezen kívül a Vegyészmérnöki Kar által gondozott Környezetmérnök képzésben is részt veszünk.

2004/05 tanév II. félévétől a Tanszék neve Gépészeti Eljárástechnika Tanszék.

Az 1998/99 tanévtől a Tanszéken vegyipari gépész akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés is folyt.

A vegyipari és élelmiszeripari gépész szak az 1995/96-os tanévvel megszűnt, ekkor a Gépészmérnöki Kar oktatási reformjának megfelelően a gépészmérnöki szakon belül a Tanszék által gondozott vegyipari és élelmiszeripari gépészeti modul indult.

Az 1994/95-ös tanévtől a karon főiskolai szintű gépészmérnökképzés indult, amelynek keretében a vegyipari és élelmiszeripari gépész szakirányt Tanszékünk gondozta.

A Tanszék nevét 1990-ben Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszékre változtatták.

1988. II. félévétől Dr. Molnár Károly docens, 1990-től egyetemi tanár kapott tanszékvezetői megbízást.

1966-ban a Tanszék vezetőjévé Dr. Szentgyörgyi Sándor docenst, későbbi egyetemi tanárt nevezték ki, aki ezt a megbízást 1988. I. félévének végéig látta el.

Az 1961/62 tanév befejeztével a tanszék vezetésével Szántay Balázs másodállású egyetemi docenst bízták meg, aki ezt 1965-ig látta el. 1965-ben elkészültek a vegyipari és élelmiszeripari gépészeti laboratóriumok. Azóta a Tanszék komplex oktatási rendszerében nagy jelentősége van a laboratóriumoknak és a félüzemi mérőállomásoknak.

1956-ban megalakult a Tanszéken a "Szilikátipari ágazat", amely 1966-ban átkerült a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre.

Az 1950-es évek elejétől a " Mezőgazdasági Iparok" tanszéki csoport "Élelmiszeripari ágazat"-tá alakult a tanszéken belül.

Az 1947. évi tanügyi reformmal indult a Karon a Vegyipari Gépész Szak. A Tanszék oktatási tematikája és óraszáma lényegesen kibővült. 1949-ben megalakult a Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tanszék.

Az 1948/49 tanévben, tanszékvezető hiányában, az oktatást Vajda professzor meglévő munkatársai kezdték meg, az általa korábban már elkészített tanterv szerint. A tanév megkezdése után néhány héttel az Oktatási Minisztérium Bass Emilt nevezte ki tanszékvezető tanárnak. A vegyipari gépész ágazat tanszéki szaktárgyainak egy részét is iparból meghívott előadók oktatták.

1932-ben kiválik a Mezőgazdasági Géptan Tanszékből a Mezőgazdasági Iparok Tanszéke Vajda Ödön vezetésével. A Tanszék által előadott anyag a vegyipari és az élelmiszeripari gépek és műveletek konstrukciós, áramlás- és hőtechnikai problémáit tárgyalta és a Kar egyik alapozó szaktárgyát képezte.

Az 1920/21. tanévben a Dr. Szabó Gusztáv által " A Chemiai ipar gépei" címmel előadott tárgy kibővül az " Anyagok termikus kezelése, hőátadás, szárítás, desztilláció, szűrőkészülékek " c. fejezetekkel. 1922-től Szabó Gusztáv mellett Vajda Ödön egyetemi magántanár adja elő e tárgykörök egy részét a Mezőgazdasági Géptan Tanszék keretén belül.

Az 1891/92-es tanévben az előadott tárgyak sora bővül az " Általános ipari géptan"-nal, amelyet Lázár Pál adott elő két féléven keresztül heti 2 órában a többi között a következő tárgykörből: " aprító, zúzógépek, keverők, gyúrók, osztályozók, sajtók, szállítók, centrifugák leírása és munkabírásának meghatározása".

Ugyanebben a tanévben először jelenik meg a " Mezőgazdasági ipari géptan " Lázár Pál, a Mezőgazdasági Géptan Tanszék vezetőjének előadásában.

Az 1887/88-as tanévtől Lázár Pál mezőgazdasági ipari gépeket adott elő a következő programmal: " a bor-és tejgazdaság segédgépei, a gazdasági szeszgyártás és ecetgyártás gépei, a sörfőzdék és cukorgyárak gépei".

Az 1875/76-os tanévtől előadásra került a " malmi gépészeti technológia", a fa-és papírgyártással együtt. Ezeket előbb Pilch Lajos, majd Rejtő Sándor és végül Misángyi Vilmos adták elő.

A gépészmérnöki oktatásban az első vegyipari jellegű tárgy az 1870/71-es tanévben jelent meg, melyet a harmadéven és negyedéven heti 2 órában adott elő "Vegyiparműtan" címen Wartha Vince.


Nyomtatóbarát verzió
Impresszum Kontakt
ÁLLÁSAJÁNLATOK...
 
INFORMÁCIÓK A TANSZÉKEN
TDK témákra
jelentkezés  
 

Ismered a hulladékkezelés gépeit..?

A hulladékkezelés problémájával minden gyártási technológia szembesül. Nagyhőfokú hulladék kezelés gépeit is a tanszékünk tanítja!

Tudod-e mi a HACCP..?
 
A HACCP rendszer az élelmiszerekben előforduló egészségre ártalmas anyagok által okozott egészségkárosodások megelőzésére kifejlesztett speciális rendszer. ..